Press

Bevilling fra Riisfort Fonden

Professor, overlæge, ph.d. Maiken Stilling, Afd. for Ortopædkirurgi, har modtaget 80.000 kr. til projektet: "Dynamiske røntgenundersøgelser og kunstig intelligens kan afklare årsagen til smerter og dårlig funktion af knæproteser”

OM PROJEKTET: 

Ved slidgigt i knæet kan mange patienter nøjes med indoperation af ”et halvt nyt knæ” også kaldet en delprotese. Der indsættes 2400 delproteser i Danmark om året og de fleste patienter får et godt resultat, men omkring 1/3 af patienterne plages af daglige smerter og funktionsproblemer i det opererede knæ. Det er ofte vanskeligt at finde årsagen til funktionsproblemet med traditionelle undersøgelsesmetoder, idet røntgenbilleder og kliniske undersøgelse af knæet udføres uden belastning på knæet og ofte med patienten liggende. I forskningsprojektet anvendes dynamisk røntgenstereometri (RSA) til af undersøge, om smerter og funktionsproblemer i knædelproteser har en biomekanisk forklaring. Ved undersøgelsen udfører patienten en dagligdags belastningssituation fx trappetest, som optages med dynamisk RSA. Serien af RSA billeder analyseres efterfølgende med et automatiseret software, udviklet af vores forskningsgruppe (AutoRSA). Herved kan ledkinematikken måles, således at knæprotesens biomekanik og stabilitet kan kvantificeres og visualiseres i 3D. Perspektivet af projektet er etablering af et nyt klinisk diagnostisk redskab til funktionsundersøgelse af delproteser i knæleddet, som kan bedre kirurgens forståelse af biomekaniske årsager til smerter og nedsat funktion, og således medvirke til at bedre behandlingsmulighederne. 

Stor tak til Riisfort Fonden for støtte til projektgennemførelsen.Article in the journal "Nyt om gigtforskning", Nr. 28, APRIL 2022

The Danish Rheumatism Association


Jens Christian Skou Award 2018 - Maiken Stilling

The Jens Christian Skou Award is the most important award at Health, Aarhus University, and honors Nobel Prize winner Jens Christian Skou. The award is given annually to a particularly promising junior researcher who has delivered excellent research within one or more of the Faculty of Health’s research areas and who is among the international elite. The researcher must be extraordinarily talented within his or her field of research and has to have already documented exceptional research creativity and productivity.

https://newsroom.au.dk/en/news/show/artikel/clinician-with-unique-research-talent-receives-the-skou-award-2018/

https://newsroom.au.dk/en/news/show/artikel/video-moed-maiken-stilling-aarets-skou-prismodtager/


Article in the journal "Ingeniøren", August 2013


Press Release from the Danish National Advanced Technology Foundation, May 2013:

DKK 15 million for quality assurance of future hip and knee implants